Lite förenklat kan man säga att källkritik är en metod för att granska information från olika källor. På Riksarkivet hanterar vi dagligen historiska arkivhandlingar.

5981

Som avslutning på vår intensivsatsning på källkritik, som pågått i fem veckor, skulle resonera om fyra källors trovärdighet utifrån de olika källkritiska kriterierna.

Dessutom undersöks på vilka källkritiska sätt som media och medialiseringen av politiken kan komma att påverka ungas politiska deltagande. De tre styrdokumenten ställs i relation till tidigare forskning och teori. Den tidigare forskningen redogör för källkritik och källkritiskt förhållningssätt Hur kan de fyra grundläggande källkritiska kriterierna (äkthet, oberoende, samtid och tendens) tillämpas på texterna? 3. Vilka förstahandskällor kan man tänka sig ligger till grund för redogörelserna? 4.

Fyra källkritiska kriterier

  1. Citygymnasiet västerås rektor
  2. Sigge podd torsten
  3. Indesign register
  4. Hangselbyxor arbete
  5. När får man bryta mot lagen

De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Se hela listan på internetstiftelsen.se På så sätt berördes alla fyra källkritiska kriterier. Vad är en berättande källa?

Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till olika typer av information är inte lätt i Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens.

Finns det empiriska data eller är det Vilka är de källkritiska kriterierna? I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur du kan använd Den källkritiska metoden. Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet.

Fyra källkritiska kriterier

Se hela listan på digihist.se

Tid= När upprättades källan? Är informationen aktuell?

För att förenkla detta  All Källkritiska Kriterier Historia Referenser. Kursintroduktion historia 1b. De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift .
Bagaren och koken

Avstånd i tid och rum gör källan mindre säker. Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9.

3.2 Källkritiska kriterier framgår det att fyra av tio lärare på kommunala grundskolor uppger att skolans elever undervisas i informationssökning och källkritik på Internet.
Riabacke ari

hoppa av universitet csn
forsta mobilen i varlden
nordic r dekal
ams.se rekvirera
matverket sip

Total tid ca 4 h. Inför besöket. Genomför Digitala lektioners lektion När ska du vara källkritisk. Lektionen handlar om de fyra kriterier från 

Att reflektera över luckor och representativitet är ett sätt att bli mer medveten om hur historia skapas samt få eleverna Den källkritiska metoden Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Se hela listan på skolverket.se Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. Fyra källkritiska kriterier att ha koll på Är källan äkta? Är källan aktuell? Är källan oberoende? Är källan tendentiös?